Een drive certificaat is een uniek document omwille van een eigen uniek ID-nummer, een uniek Visumnummer en een uniek eApostille/eLegalisatie nummer/datum en doordat het document opgenomen is als origineel in   https://legalweb.diplomatie.be  waardoor internationaal raadpleegbaar.

De eigenaar van een voertuig (VIN nummer) dat u vermeldt op uw aanvraag is de enige entiteit die u een toelating kan verstrekken of weigeren. De eigenaar zal aangeven waarom hij een toelating weigert hoewel dit geen absolute verplichting is. De eigenaar kan aan derden (werkgever, verzekering, ..) informatie opvragen over de opportuniteit van uw aanvraag.

U, als aanvrager van een drive certificaat, is volledig aansprakelijk voor alle gegevens die u invoert op www.rentadrive.org . Deze gegevens zullen identiek hernomen op het gelegaliseerde document. De eigenaar van het voertuig controleert het VIN nummer (chassisnummer) van het voertuig en ziet na of het strookt met de nummerplaat van zijn voertuig. Dit is het enige gegeven dat door de eigenaar van het voertuig zal nagezien en eventueel ingegeven of gecorrigeerd worden.

De gebruiker van het voertuig is verantwoordelijk voor de geldigheid van de verzekeringsdekking van het voertuig voor alle gebruik van het betreffende voertuig. Hij zorgt ervoor dat de door de eigenaar vereiste dekking wordt gedekt door een door de eigenaar goedgekeurde verzekeraar. 

Mobiyou BV gebruikt de door u ingevoerde gegevens niet voor andere doeleinden dan de afgifte van het certificaat. Uw persoonlijke account dat u met een persoonlijk wachtwoord hebt aangemaakt, is alleen voor uzelf toegankelijk.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Brussel vernietigt in eerste instantie alle data die ze ontvangen en creëert een nieuwe PDF met dezelfde data, het origineel genaamd dat ze opnemen in https://legalweb.diplomatie.be Dat origineel document kan volgens de normen en waarden van toepassing voor de applicatie legalweb.diplomatie ingezien worden door hen die in binnen en buitenland kennis hebben van  het nummer van de eLegalisatie/eApostille dat het betrokken Ministerie uitreikte en de datum kennen van deze uitreiking.

De Federale Politie te Brussel heeft toegang tot de data van elk uitgereikt drive certificaat en brengt niemand op de hoogte van hun controles.

De Vlaams-Brabantse Kamer van Koophandel, handelend in opdracht van de Belgische Kamer van Koophandel, moet de gegevens van een aanvraag onderzoeken alvorens een visum te verlenen voor de handtekening van de eigenaar op het DRIVE-certificaat. Deze laatste gebruikt uw gegevens nooit voor andere doeleinden dan om de handtekening van de vertegenwoordiger van de eigenaar te legaliseren. Het aldus gecreëerde document wordt geüpload naar legal.web.diplomacy voor verdere verwerking door de FOD Buitenlandse Zaken.

De Pay APP Mollie heeft geen toegang tot de gegevens die zijn vastgelegd in een DRIVE-certificaat. De factuur op basis van de facturatiegegevens die u heeft ingevoerd bij het aanmaken van uw persoonlijke login wordt geregistreerd in de rekeningen van Renta Drive vzw. U bent de enige persoon die deze factuurgegevens op uw login/accountscherm kan wijzigen, maar alleen voordat u het verzoek naar de eigenaar stuurt.

Alle data van alle drive certificaten worden continu opgeslagen in de drive base, volledig secured volgens de hoogste norm. Deze database is enkel toegankelijk voor personen geautoriseerd door Renta Drive vzw. Bij dit alles garandeert Mobiyou BV een absoluut respect voor de GDPR en compliance normen.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het downloaden en afdrukken van het certificaat dat is opgeslagen op de server van Mobiyou BV.  De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het beheer van zijn account (inloggegevens) inclusief login en wachtwoord. Mobiyou BV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het delen van zijn verbindingsgegevens met derden.

U betaalt Mobiyou BV voor een totaalservice. De kost voor het aanbrengen van een visum door de Kamer van Koophandel en het toekennen van een eApostille of eLegalisatie door het Ministerie van Buitenlandse Zaken alsook de btw is inbegrepen in het totaalbedrag.

90 € btw inclusief omvatten 21 % btw, 36.21 € ex btw voor het aanbrengen van het visum, 20 € ex btw voor de legalisatie door Buitenlandse Zaken, de PayApp-kost en Service-kost. Mochten de taxaties voor het visum of de legalisatie verhogen in prijs, of de aanslagvoet van de btw aangepast worden zal deze kost doorgerekend worden en zal het bedrag van 90 € btw inclusief, aangepast te worden.

Onmiddellijk na de betaling van het bedrag wordt een factuur uitgereikt door Mobiyou BV. Het facturatieadres beheert u in uw persoonlijk account. De factuur wordt uitgereikt aan een rechtspersoon of natuurlijke persoon naar uw keuze. De betaling van 90 €, op basis van de PayApp Mollie maakt een aanvraag en de opdracht tot uitvoering onomkeerbaar.

Door de volledige digitalisering van de afhandeling van uw vraag organiseerde Mobiyou BV een snelle afhandeling. Mobiyou BV is niet verantwoordelijk voor de duur van het verlenen van het visum noch voor de duur van het verlenen van de eApostille/eLegalisatie. Mobiyou BV zal alles in het werk stellen om de diensten van The Chamber of Commerce en/of de Dienst Legalisatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te activeren waar nodig.  

Een eigenaar van voertuigen die zich wenst te laten registeren voor het gebruik van de Drive App richt zijn aanvraag aan contact@rentadrive.org en zal een fee aangerekend worden van 50 € ex btw waarvoor maximaal 5 (vijf) drive certificaten zullen uitgereikt worden. Mobiyou BV kan een aanvraag tot registratie als eigenaar weigeren. Mobiyou BV zal contact opnemen indien u aangeeft meer dan 3 (drie) drive certificaten te zullen opmaken.

In het uitzonderlijke geval dat een eLegalisatie uitgereikt wordt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken omdat bijvoorbeeld een land de eApostille Conventie van Den Haag nog niet geratificeerd/ondertekend heeft dient de aanvrager zelf de nodige stappen te ondernemen om een bijkomende legalisatie aan te vragen op het consulaat/de ambassade van het betrokken land op basis van een print van het drive certificaat voorzien van een visum en de eLegalisatie. U herkent een eLegalisatie doordat op de tweede pagina van het drive certificaat niet eApostille maar eLegalisatie is vermeld.

vs 20230104

 

 

 

 

Zie CONTACT aub

Neem contact op met Renta Drive indien nodig.