De Schengenzone en verder!

De Schengenzone omvat een aantal landen waarin vrij verkeer van personen en in de meeste gevallen ook van voertuigen is toegelaten. België en vele omringende landen maken deel uit van deze zone. U kan vrij reizen naar landen buiten de Schengenzone , maar wel deel uitmaken van de EU.

In de UK worden op heden strengere formaliteiten opgelegd, volgens onze informatie worden er dan ook controles van autodocumenten voorzien door de Britse douane. Een drive certificate lijkt ons momenteel dan ook sterk aan te raden voor personen die met een leasewagen naar het Verenigd Koninkrijk reizen. Ook de B.A. verzekering van het voertuig blijft geldig na 1/1/21 als de UK al vermeld was op de verzekeringskaart. Bestuurders moeten wel te allen tijde hun rijbewijs, het verzekeringsbewijs en origineel inschrijvingsbewijs (luik auto) aan boord hebben.

Zie tabel opgenomen in deze site. 

Bij het gebruik van een voertuig buiten de Schengenzone zal de chauffeur van een voertuig met een Belgische nummerplaat een door het Ministerie van Buitenlandse Zaken Internationaal gelegaliseerd document kunnen voorleggen. Alleen de eigenaar van het voertuig kan deze toelating valideren. Zie ook de desbetreffende Conventie van Wenen uit 1968. Elk land kan volgens deze conventie, een toelating van de EIGENAAR VOOR GEBRUIKvan een VOERTUIG eisen.

Ook voertuigen met een GH Luxemburgse nummerplaat indien beheerd door een Belgisch beheerder aan DRIVE CERTIFICATE aanvragen.

Aangewezen is het gebruik van het DRIVE CERTIFICATE dat u in deze applicatie, digitaal, kan aanvragen.

Het CERTIFICATE draagt een internationaal GEVISEERDE handtekening, een e APOSTILLE of e LEGALISATIE van Buitenlandse Zaken en wordt als ORIGINEEL CERTIFICATE opgenomen in https://legalweb.diplomatie.be     een internationaal te raadplegen site.

 

Schengenzone

Erkende landen zonder certificaat:

De Schengen landen

Oostenrijk, België, Tsjechische Republiek, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Zweden, Zwitserland, Kroatië Roemenië.  

Landen buiten het Schengenzone maar binnen de EU:

Bulgarije, Cyprus, Ierland.

Voor het verlaten en binnenrijden van de Schengenzone met een voertuig is een gelegaliseerde toelating aangewezen.

Verzekering buiten de schengenzone
Verzekering buiten de Schengenzone

Het DRIVE certificaat staat volkomen los van de verzekering van het voertuig of zijn inzittenden.

De eigenaar/kentekenhouder die u toelating geeft voor gebruik van het voertuig onder specifieke omstandigheden moet een controle uitvoeren op de geldigheid van o.a. de voertuigverzekering van het betrokken voertuig voor het/de toegelaten land(en).

Indien u uitzonderlijk zelf het voertuig en of zijn inzittenden verzekert voert uzelf de controle uit.

In vele gevallen kan waar nodig een bijkomende verzekering afgesloten worden.

Verhuurbedrijven voeren systematisch deze controle uit vooraleer een DRIVE certificaat door hun verantwoordelijke ondertekend wordt.

​Het afsluiten (of de controle op) van de verzekering is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het voertuig of deze die het ter beschikking stelt.

 

Wie heeft inzage in de documenten

Wie heeft inzage in de documenten?

De Federale Politie heeft inzagerecht in alle uitgeschreven DRIVE CERTIFICATES. (read & print)

Bij vragen door een  Buitenlandse Overheid over een DRIVE CERTIFICATE kunnen zij antwoorden.

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, dienst Legalisatie, heeft inzagerecht in je DRIVE CERTIFICATE op basis van https://legalweb.diplomatie.be waarin ze uw CERTIFICATE inlezen.

Zie CONTACT aub

Neem contact op met Renta Drive indien nodig.